Voorstellen.

Erik van der Staak is al 15 jaar zelfstandig en onafhankelijke programmamanager, interim manager en expert voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, openbaar vervoer, energietransitie en verduurzaming naar nul emissie. Hij neemt regie en verantwoording bij het oplossen van vaak complexe en grote vraagstukken op het gebied van mobiliteit, ruimte en duurzaamheid en hij richt zich op professioneel opdrachtgeverschap bij zijn klanten.

Mijn Klanten

Klanten.

Mijn klantenkring bestaat uit overheden en vervoersautoriteiten. Ook ondersteun ik het bedrijfsleven, waarvan de grootte kan variëren van een startup tot multinational. Hierbij kijk ik van geval tot geval of er geen conflict-of-interest is met de overheidsorganisaties waar ik voor werk.

Mijn Visie

Visie.

  • Geloof in de noodzaak dat de markt en overheid elkaar beter moeten leren te begrijpen en samenwerken om tot betere resultaten te komen.
  • Te allen tijde streven naar professioneel opdrachtgeverschap door mijn klanten.
  • Professioneel opdrachtgeverschap leidt tot fors lagere transactiekosten, kwaliteitsverhoging, risicobeheersing en kostenverlaging.
  • Professioneel opdrachtgeverschap is de basis voor professioneel opdracht nemen.
Mijn Werkwijze

Werkwijze.

Mijn werkwijze is authentiek en pragmatisch. Een benadering die ik leerde hanteren toen ik al op jonge leeftijd als koopvaardij-officier in een klein team verantwoordelijkheid droeg en oplossingsgericht moest denken. Of ik nu een zware storm meemaakte, in een gebied vol piraterij zat of we lading moesten lossen in een oorlogszone was.

Ik analyseer snel en kom snel tot de kern van de zaak. Hierbij benut ik een management instrumentarium dat gebaseerd is op modellen van Hamel & Prahalad, Treacy & Wiersema, Edward de Bono en Simon Sinek.

In projecten werk ik samen met gerenommeerde advies- en ingenieursbureaus met wie ik een jarenlange samenwerkingsrelatie heb.

Mijn Competenties

Competenties.

Techniek en marketing. Naast een hogere technische opleiding bezit ik tevens een Europees marketingcertificaat op directieniveau: ‘European Qualification Framework for Marketing’ level 7. NIMA A, B en C. Winnaar NIMA-C scriptieprijs.

Verdere certificering omvat Prince2, Fintech op de Wharton business school Pennsylvania en Blockchain op de INSEAD business school. Certified Horizon 202 business coach en certified Blueinvest coach bij de Europese Commissie.

Mijn Ervaring

Ervaring.

Enige voorbeelden zijn:

Succesvol leiding gegeven aan de transitie naar zero emissie van IJssel-Vecht, de grootste geëlektrificeerde concessie van Europa per december 2020.
Succesvol leiding gegeven aan de aanbesteding van de multimodale vervoersconcessie Arnhem Nijmegen die van 2013 tot 2018 de groenste openbaar vervoer concessie van Nederland was.
Succesvol leiding geven aan de verduurzaming van doelgroepenvervoer in meerdere gemeenten en samenwerkingsverbanden in Nederland.
Succesvol coachen namens de Europese Commissie van innovatieve start ups in onder andere Italië, Polen, Finland, Israël, Spanje, Slovenië, Oekraïne en Nederland.
Succesvolle ontwikkeling van blockchain ‘use cases’ in Nederland en Finland.
Succesvol vormgeven en leiden van de internationalisatie van Nederlandse Spoorwegen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Mijn Activiteiten

Activiteiten.

Voor mijn klanten hou ik mij bezig met: interim management, advisering duurzaamheid, coaching van start-ups.

Ik ontwikkel tevens strategieën en voer business development activiteiten uit.

Als tendermanager leidt ik aanbestedingen of ondersteun ik als expert gemeenten, provincies en vervoersautoriteiten.

Contactgegevens

Contact.

Erik van der Staak
Van der Staak Business Logic B.V.
New Orleans toren
Van der Hoevenplein 152
3052 MK Rotterdam